สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

previous arrow
next arrow
Slider

สถาบันรัชภาคย์

Play Video
 • สร้างจิตสำนึกดี มีคุณธรรม 
 • สร้างสรรค์การจัดการต่อยอดในการทำงานจริง
 • เรียนแบบ Smart Class Room สะดวก สบาย เรียนได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทุนการศึกษาฟรี และทุนกู้ยืม (กยศ.)

        ศิลปศาสตร์        (มหาบัณฑิต)

     ศิลปการจัดการ       (พรีเมี่ยม)

รัฐประศาสนศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ห้องเรียนวันนี้
ศิลปการจัดการ (ป.ตรี)
ป.โท
โครงการ (พรีเมี่ยม)
ศิลปการจัดการรัฐศาสตร์ 
 • Start                            อา (09.00 – 18.00)        
 • Start                            อา (09.00 – 18.00)        
 • Start                            อา (09.00 – 18.00)        
 • Start                            อา (09.00 – 18.00)        
 • Start                            อา (09.00 – 18.00)        
 • Start                            อา (09.00 – 18.00)        
 • Start                            อา (09.00 – 18.00)        
รัฐประศาสนศาสตร์      
บริหารการศึกษา

ตารางสอน ปี 2/64

News & Events
สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ เซ็นสัญญา MOU โครงการหลักสูตร Pre-degree

สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ เซ็นสัญญา MOU โครงการหลักสูตร Pre-degree

สถาบันรัชภาคย์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ลงนามสัญญา MOU  …
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต …
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ร่วมกันถอดบทเรียนจากการสัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s

นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ร่วมกันถอดบทเรียนจากการสัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s

นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ร่วมกันถอดบทเรียนจากการสัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar …

Our partner

Contact