สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

อาจารย์สนธยา แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT PAPER
อาจารย์สนธยา แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT PAPER ในงาน แสดงผลงานวิชาการนานาชาติ ICMELT 2017 : 19 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTTILINGUAL EDUUCATION LERNING AND TEACHING LONDON. UNITED KINGDOM ประเทศอังกฤษและรับมอบรางวัลจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาจากงานเขียนเรื่อง “ กลยุทธ์การตลาด ยุคดิจิตอล 4.0 สู่ เจนเนอเรชั่น ซี
ภาพกิจกรรม