สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

การเรียนระบบ Pre-degree
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่สถาบันรัชต์ภาคย์ (หลักสูตรสมัยใหม่) ด้วยระบบ “Pre-degree” เรียบรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิตที่สะสมไว้เทียบโอน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
ข้อดีของเรียน Pre-degree
เรียน Pre-degree ต้องปรับตัวจากการเรียนปกติอย่างไรบ้าง ?
การเรียน Pre-degree เป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้องช่วยเหลือตัวเอง มีวินัยและรับผิดชอบ ฝึกให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น ถือเป็นการแข่งกับตัวเอง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เรียนสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ว่าจะเรียนแบบไหน และจะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร
วิธีการสมัครเรียน Pre-degree
ท่านสามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้ที่ สถาบันรัชต์ภาคย์ (หลักสูตรใหม่) 68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 หรือโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-3198021-3 ต่อ 224, 118 และ 063-910-7763