สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

ขั้นตอนการสมัคร
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ติดต่อรับได้ที่สถานที่สมัคร
  2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนให้ครบถ้วน
3. หลังจากกรอกข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อย กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เอกสารการสมัครของท่านถึงจะสมบูรณ์
4. หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อที่ 02-3198021-3 ต่อ 224, 118 และ 063-910-7763
ช่องทางการชำระเงิน
ชื่อบัญชี “สถาบันรัชต์ภาคย์”
ธนาคารกรุงเทพ 1805185137
LINE : 0994314612 (ค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์)
ชื่อบัญชี “สถาบันรัชต์ภาคย์”
ธนาคารกสิกรไทย 7362731245
LINE : 0994314612 (ค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์)
กองทุนเพื่อการศึกษา
ชื่อบัญชี มูลนิธิธรรมาภิวัตน์
เบอร์ติดต่อเเจ้งการโอน 0955450845 หรือ 0639107763
ค่าสมัครเรียน
ปริญญาตรี 3,000 บาท
ปริญญาโท 5,000 บาท